Project-Managementİşverenin beklenti ve hedeflerinin karşılanabilmesi için, projenin en başından itibaren karşılaşılabilecek olan riskler ön görülmeli ve riskler yönetilerek, projenin başarısızlığa uğramasına mani olunmalıdır. Bu noktada zaman, kalite ve maliyeti yönetmek en önemli hedef olarak karşımıza çıkar. Bu üç unsurun İşveren lehine başarılı bir şekilde yönetilmesi, başarıyı beraberinde getirecektir. Miller CTC olarak; projelerin yatırım, tasarım ve inşaat süreçlerinde yatırımcı ve finansör kuruluşlara proje yönetim hizmeti vermekteyiz.