Word Cloud "Merger & Acquisitions"

Günümüz iş dünyasında rekabette daha iyi bir pozisyon alabilmek adına şirket satın almalarına sıklıkla rastlıyoruz.

Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için firmayı organizasyon ve yönetim yapısı olarak tanımak, finansal açıdan gözden geçirerek değerlemede bulunmak, potansiyel ortaklıklarla ilgili strateji belirlemek ve karar almak, son olarak da anlaşma şartlarının adilane ve her iki taraf açısından kazançlı bir şekilde olmasını sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda sürecin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti tarafımızdan sunulmaktadır.

İnşaat sektörünü özel olarak ele alacak olursak; şirket satın almalara ek olarak, proje bazlı ortaklıklar yurtiçi ve yurtdışındaki projelerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan doğru proje için doğru ortağın seçilmesi ve İşveren dahil olmak üzere, projenin tüm paydaşlarının menfaatine gerçekleşecek bir yapının kurulmasıdır. İş kapsamı baz alınarak ortaklık yapısı kurulabileceği gibi, işin gerektirmesi halinde finansal açıdan güçlü bir yapının kurulması için firmaların finansal kabiliyetlerine istinaden de ortaklıkların kurulma ihtiyacı doğabiliyor. Sahip olduğumuz network ile; proje bazlı ortaklık kurma ihtiyacı bulunan firmalara, sürecin tamamı için danışmanlık hizmeti tarafımızdan sunulmaktadır.

Miller CTC,  şirket alım, satım ve ortaklıklarında hem satın alan hem de satın alınan taraf için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.