StrategyStrateji Nedir?

Yunanca strategos kelimesinden gelen strateji sözcüğü aslında askeri bir terimdir ve generalin uyguladığı sanatı tanımlamaktadır. Strateji, generalin herhangi bir düşmanı yenmek hedefiyle hazırladığı plana göre birliklerini düzenlemesi ve manevra yaptırması anlamına gelmektedir.

İş dünyasındaki insanlar askeri benzetmelerden daima hoşlanmışlardır. İşte bu yüzden de onların strateji nosyonunu benimsemelerine şaşmamak gerekir. Böylece onlar da stratejiyi, hayati çıkarlarını geliştirmek ve garanti altına almak; insan unsurunu, fiziksel ve finansal kaynaklarını kontrol etmek ve bunlardan en üst düzeyde fayda sağlamak için bir plan olarak düşünmeye başlamışlardır. Michael Porter stratejiyi, “herhangi bir işte nasıl rekabet edileceğini anlatan geniş bir formül” olarak adlandırmıştır.

İş dünyasında önemli olan pek çok şey gibi, strateji oluşturulmasına ve uygulanmasına da bir süreç olarak yaklaşılmalıdır.Bu süreç, girdileri çıktılara dönüştüren etkinlikler bütünü olarak da tanımlanabilir. Şirketlerin müşterilerine ve hissedarlarına yönelik hedeflerinden oluşan misyonunu, strateji oluşturma aşaması takip etmektedir. Misyonun belirlenmesinden sonra şirket üst yönetimi hedefleri belirlemektedir. Bu hedefler kurum misyonlarının ilerlemeyi ölçmek için kullanılan maddi, elle tutulur tezahürleridir. Hedefler, şirketin iç kapasitesi ve pazardaki harici şartlar dikkate alınarak pragmatik bir anlayışla oluşturulmalıdır.

Strateji oluşturma süreci genellikle kapsamlı araştırmalar, analizler ve şirketin uzun vadede başarılı olmak için nelere öncelik vermesi gerektiğine ilişkin üst yönetimin öncelik sıralamasıyla başlar. Birimlerden ve ekiplerden, öncelik verilen bütün maddeler için üst düzeyde eylem planları yapmaları istenir. Bu eylem planları geliştirilmeye başlandığında, şirketin üst düzey stratejik hedefleri ve bu hedeflere ilişkin yön tayinleri daha detaylı olarak açıklanır.

Hiçbir strateji , hatta en iyisi bile sonsuza kadar etkili ve geçerli olamaz. Çünkü o stratejinin içinde bulunduğu koşullarda mutlaka bir şeyler değişir, o stratejiyi etkisiz kılar ya da karlılığını öldürür. Şirket stratejinizi gözden geçirmek, yeni bir stratejik planlama yapmak hususunda bir danışmana ihtiyaç duyuyorsanız, Miller CTC ile iletişime geçebilirsiniz.