Business StrategyStrateji, planlama, bütçeleme ve bilgi; dört ileriye dönük yönetim etkinliğidir. Bunları birbirinden net bir şekilde ayırabilmek oldukça önemlidir.

Bütçeleme bir kuruluşun gelecekteki operasyonları için kaynak ayırmaktır. Planlama, bir kuruluşun süreklilik taşıyan operasyonları için taktikler üretmektir. Strateji uzun dönemli değişime yönelik perspektiftir. Bilgi, işletmenin gelecekteki değer yaratıcı operasyonlarını ileri götürmek ve kontrol altında tutmak için gereken dayanaktır.

Bütün kuruluşlar bütçeleme yapar, ama plan ya da strateji yapmaları gerekmeyebilir. Kuruluşlar devam eden operasyonlarına kaynak ayırmak amacıyla yıllık bütçeler yaparlar. Verimliliklerini artırmak amacıyla yeni bir strateji belirleyerek, kurgulanan bir planı gerçekleştirmek amacıyla da bütçeleme yapma ihtiyacı doğabilir. Bu konuda başarıya ulaşmak için modern strateji teorisi baz alınarak, dört yönetim etkinliği birbiriyle etkileşimli bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

strategy1Dış koşullar, pazarlar ve rakiplerin durağanlıklarını koruduğu dönemlerde strateji yapan kuruluşlar çok enderdir. Günümüz iş dünyasında strateji ancak dış koşullar değiştiğinde, sözgelimi teknolojide, pazarlarda ya da rakiplerin durumunda bir değişiklik olduğunda gereklilik kazanır. Böyle bir durumda tüm rakipler yeni stratejiler geliştirecekleri için, rekabette hızla öne çıkma şansı azalır.

Önemli olan, dış koşullarda bir değişiklik olmasa dahi, ileriyi görebilmek ve başarıya ulaşımda yardımcı olacak bir stratejinin planlanıp, uygulamaya konulmasıdır. Unutulmamalıdır ki; satrançta bir değil, birkaç hamle sonrasını düşünebilen oyuncuların şah’ı tahtanın üzerinde hep dik kalır. Doğru hamleyi yapabilmek için bir danışmana ihtiyaç duyuyorsanız, Miller CTC olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.